Nhập Hàng Trung Quốc, Đặt Hàng Quảng Châu Trung Quốc

Tỉ giá: 3,535 Hotline: 0906365834
Nhập Hàng 365 Nhập Hàng 365 Tải App App Mobile cho khách đặt hàng

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XIN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ( C/O )

Hướng dẫn quy trình tìm hiểu 1- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì ? 2- Nơi cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ? 3- Đăng ký hồ sơ thương nhân ? 4- Hồ sơ thương nhân khai báo điện tử bao gồm ? 5- Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp C/O ? 6 - Xuất trình hồ sơ như thế nào ? 7- Các thuật ngữ tiếng anh trong Xuất Nhập Khẩu ?

QUY TRÌNH XIN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

( CERTIFICATE OF ORIGIN )

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): là chứng từ do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp để xác nhận hàng hóa được sản xuất hoặc khai thác tại nước đó, mục đích nhằm chứng minh xuất xứ, ưu đãi thuế nhập khẩu, chống bán phá giá ….

Tóm tắt nội dung :

1- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì ?

2- Nơi cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

3- Đăng ký hồ sơ thương nhân

4- Hồ sơ thương nhân khai báo điện tử bao gồm

5- Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp C/O

6 - Xuất trình hồ sơ

7- Các thuật ngữ tiếng anh trong Xuất Nhập Khẩu

8 - Gỉai thích các đơn vị đo lường trong Xuất nhập Khẩu 

Tổ chức chính cấp C/O tại Việt Nam

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) comis.covcci.com.vn cấp  C/O các form như: Form A, B, T, thực hiện tự chứng nhận xuất xứ theo Cơ chế REX,...

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu địa chỉ website www.ecosys.gov.vn cấp các form C/O ưu đãi như: Form D, E, EAV, EUR, AI, AJ, AK, AANZ, VC, VJ, VK, S,…

Ngoài ra, Các Ban quản lý Khu chế xuất – Khu công nghiệp cũng được ủy quyền cấp một số loại form C/O

Các bước xin cấp chứng nhận

Đối với doanh nghiệp xin cấp C/O lần đầu thì cần phải đăng kí hồ sơ thương nhân với Tổ cấp cấp C/O. Doanh nghiệp chỉ đăng kí cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã được duyệt hồ sơ thương nhân.

Đây là bước dành cho doanh nghiệp xin cấp C/O lần đầu, nếu doanh nghiệp đã từng xin cấp C/O trước đó thì có thể bỏ qua bước này.

-Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được cập nhập tại trang điện tử: comis.covcci.com.vn hoặc ecosys.gov.vn trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần.

-Doanh nghiệp đã đăng kí hồ sơ thương nhân ở Tổ chức cấp C/O nào thì chỉ xin C/O ở tổ chức đó bất kể xuất khẩu hàng từ cảng/cửa khẩu nào. Trường hợp muốn thay đổi Tổ chức cấp C/O phải làm hồ sơ chuyển đổi.

HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN KHAI BÁO ĐIỆN TỬ BAO GỒM:

- Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân theo mẫu số 01 Phụ lục thông tư 31/2018/NĐ-CP (ngày 08/03/2018)


 

- Giấy chứng nhận ĐKKD của thương nhân

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có)

- Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân theo mẫu số 2 Phụ lục thông tư 31/2018/NĐ-CP

Xác định form C/O cần xin dựa trên mục đích

thương mại (chứng minh xuất xứ/ lợi ích từ việc ưu đãi thuế,…) hoặc theo yêu cầu của nhà nhập khẩu)

Kiểm tra hồ sơ, xác định sản phẩm xuất khẩu, kiểm tra tiêu chí xuất xứ yêu cầu đối với sản phẩm đó có đáp ứng được để xin C/O không.

̛Nếu sản phẩm xuất khẩu đáp ứng được tiêu chí xuất xứ quy định, thì tiến hành khai báo hồ sơ. Để khai báo, trước tiên bạn cần kiểm tra tính hợp lệ, tương thích của các chứng từ. Sau đó tiến hành khai báo trên trang điện tử comis.covcci.com.vn hoặc ecosys.gov.vn tương ứng với loại form

Ngoài ra, cần có chữ kí số hoặc có thể tận

dụng chữ kí số khai hải quan để khai báo.

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ BAO GỒM

- Đơn đề nghị cấp C/O (1 bản gốc)

- Form C/O - Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tương ứng đã được khai hoàn chỉnh (1 bản gốc)

- Tờ khai hải quan xuất khẩu thông quan (1 bản sao y công ty) kèm mã vạch qua khu vực giám sát hoặc xác nhận qua khu vực giám sát tùy từng yêu cầu của Tổ chức cấp C/O (1 bản sao y công ty)

- Hợp đồng/ PO (1 bản sao y công ty)

- Hoá đơn thương mại (1 bản gốc)

- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (1 bản sao y công ty)

- Hóa đơn bên thứ 3 (nếu có, áp dụng trường hợp mua bán 3 bên) ( 1 bản sao y công ty)

- Bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá ( bản gốc)

- Bảng kê nguyên phụ liệu theo mẫu tương ứng từng tiêu chí xuất xứ (bản gốc)

- Giấy phép xuất khẩu (nếu có)

- Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, hóa đơn nguyên liệu, chứng minh nhân dân của cư dân trồng trọt, chăn nuôi, C/O xuất xứ nguyên liệu, các chứng từ khác để chứng minh nguồn gốc của hàng hoá xuất khẩu tương ứng tùy từng sản phẩm xuất khẩu và tiêu chí xuất xứ

BƯỚC 3 : XUẤT TRÌNH HỒ SƠ

Tùy theo quy định từng loại Form C/O mà bạn xuất trình chứng từ theo yêu cầu.

+ Đối với C/O cấp bản điện tử ( Form D ... ) :

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và đính kèm tất cả các chứng từ theo yêu cầu lên hệ thống, doanh nghiệp kí phê duyệt để gửi tới Tổ chức cấp CO. Sau khi hồ sơ được duyệt và CO điện tử cấp thành công, Hệ thống gửi dữ liệu C/O đã cấp sang nước nhập khẩu qua Cơ chế một cửa quốc gia. Chủ hàng (nhà xuất khẩu và nhập khẩu) có thể kiểm tra tính hiệu lực bằng cách truy cập vào hệ thống một cửa quốc gia.

+ Đối với C/O cấp bản giấy :

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết như yêu cầu của hệ thống, doanh nghiệp in tất cả các chứng từ theo yêu cầu và nộp trực tiếp ở các Tổ chức cấp C/O mà doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp C/O được cấp phép: bạn sẽ nhận trực tiếp C/O tại phòng cấp C/O, nếu có sai sót phòng cấp C/O sẽ phản hồi để điều chỉnh, bổ sung.

Sau đó, gửi C/O gốc cho người nhập khẩu (thông thường sẽ gửi 1 bản gốc cho người nhập khẩu, người xuất khẩu lưu 1 bản trip hoặc copy).

Các Thuật Ngữ Trong XNK 

GIẢI THÍCH CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU 

Zalo